India

Indická káva se pěstuje na jihu země. Nejlepší je decentní s jemným tělem a aciditou    a příležitostně i se zajímavou  odlišností. Mysore je tržní název pro obvykle vysoce kvalitní indické kávy zpracované mokrou metodou. Kávy pocházející z oblastí  Shevaroys a Nilgiris mají obvykle vyšší aciditu nežli kávy z jihu. Viz monzunová káva.