Fair Traded Coffee

Káva, která byla koupena od farmáře (obvykle rolníka) za férovou cenu tak, jak je definováno mezinárodními společnostmi. Taková platba farmářům podle fair trade smluv je velmi slušná.