Ankola

Zřídka používaný název pro kávu Arabica ze severní Sumatry.